Blog

Rendeleti kormányzás!

2016.02.18 15:29

Könyörgöm, MOST figyeljünk jobban oda! Ne úgy mint amikor az Alkotmányt becstelenítették meg!

 

 

A saját gondolataimat mindig dőlt betűkkel jelzem!

2013.08.10 15:41

Az üzenetek nyomon követése RSS csatornán keresztül is lehetséges.

Sajnos csak ritkán tudok géphez kerülni, ezért nem mindíg tudok "naprakész" lenni. De igyekszem!

A csillagokkal jelölt részekhez a lap alján lehet hozzászólni.A csillagok számából lehet majd beazonosítani a témát!

Lejjebb érdekes videók találhatóak! Ön is nyugodtan küljön kódot. Ha ideillő, felteszem!

Komment nélkül:

"Sajnos" állandósult témáim:

Az Alkotmányozásról*:

..."Magyarország Alaptörvénye
 ( Az Alkotmánybíróság honlapjáról)
(2011. április 25.) Még most is ez van fenn!
Isten, áldd meg a magyart!
NEMZETI HITVALLÁS
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.
Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk."...
..."ALAPVETÉS
A) cikk
HAZÁNK neve Magyarország.
B) cikk
(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja."...

Idén, a 4. módosítást eszközölték már!
... „Nemzeti konzultációs” kérdőívek [szerkesztés]
A kormány nem kívánt népszavazást kiírni az alkotmány elfogadásáról, ehelyett 12-kérdéses kérdőíveket küldött ki mintegy 8 millió választópolgárnak, melyet közel 1 millióan küldtek vissza. A Szájer József és Szili Katalin által jegyzett kérdőív azzal kapcsolatban tett fel kérdéseket, hogy: az új alaptörvény csak az állampolgári jogokat, vagy a kötelességeket is rögzítse-e; fixálja-e az állami eladósodás mértékét; essen-e szó benne olyan értékekről, mint munka, otthon, rend, egészség; mennyiben szükséges a magyarság nemzeti összetartozásának deklarálása.[66] A HVG megbízásából készített Medián-felmérés szerint a közvélemény a kérdőíveket nem tekintette valódi beleszólási lehetőségnek.[67] Az ELTE Társadalomtudományi Karának intézetigazgatója a kérdőívet zavaros munkának nevezte, melynek összeállítása nem felel meg a szakma szabályainak; megállapította, hogy annak egyes kérdései sugalmazóak, másoknál a megfogalmazók „elfelejtették, hogy a válaszolók nem mind jogászok”.[68] Az 1. és a 12. pontnál a kormány által sugallt válasz nagyobb betűvel volt szedve.[forrás?]"...
 ..."Az új alaptörvény által hozott változások [szerkesztés]
Searchtool right.svg      Bővebben: Magyarország alaptörvénye
    A Magyar Köztársaság hivatalos neve Magyarország lesz.
    Csökkennek az Alkotmánybíróság jogkörei. Az Alkotmánybíróságnál utólagos normakontrollt csak a kormány, a parlamenti képviselők negyede és az alapvető jogok biztosa kérhet, a törvények előzetes vizsgálatát viszont a parlament is indítványozhatja. Konkrét jogi érdek nélkül az állampolgárok nem kérhetik jogszabályok felülvizsgálatát, de a valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével a testület egyedi jogvitákban is dönthet majd. Az AB 11 helyett 15 tagú lesz, a bírák mandátuma kilenc helyett tizenkét évre szól. A költségvetési és adókérdésekben még 2010-ben korlátozott jogkörét az AB akkor kapja vissza, ha az államadósság a GDP 50 százaléka alá csökken.[71]
    Ugyanakkor az Alkotmánybíróság 2012-től az igazságszolgáltatás működésének legfőbb őre lesz, alkotmányjogi panasz címén felülvizsgálhatja a rendes bíróságok alaptörvénybe ütköző ítéleteit.[73]
    Az önkormányzati választások négy- helyett ötévente lesznek.[71]
    A köztársaságielnök-választás legfeljebb kétfordulós lehet.[71]
    Az államfő feloszlathatja az Országgyűlést, ha annak március 31-éig nem sikerül a költségvetést elfogadnia.[71]
    A legfőbb bírósági szerv a Legfelsőbb Bíróság helyett a Kúria lesz, a bírák és az ügyészek szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével megszűnik.[71]
    A korábbi négy ombudsmannal szemben (állampolgári jogok biztosa, adatvédelmi biztos, kisebbségi jogok biztosa, jövő nemzedékek ombudsmanja) a jövőben csak egy lesz, az alapvető jogok biztosa.[71]
    Nevesítve belekerült a Makovecz Imre nevéhez kötődő Magyar Művészeti Akadémia az új Alkotmányba (az azonos funkciót ellátó Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke, Dobszay László és ügyvezető elnöke, Ferencz Győző lemondott, mivel ezt a lépést méltánytalannak tartotta).[74]
    Az új alkotmány garantálja az élet védelmét a fogantatás pillanatától.[75]
    A házasság intézményét mint férfi és nő közötti életközösség határozza meg (ezzel megakadályozva a melegházasságot engedélyező jogalkotást).[75]
    Rögzíti az önvédelemhez való jogot.[76]
    Bevezeti a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést.[75]
    A korábbi alkotmányhoz hasonlóan továbbra sem nevesíti a szexuális irányultság alapján való hátrányos megkülönböztetés tilalmát.[75]
    Az egyetemi autonómia határait kijelölve, az önkormányzatiság elve az egyetem gazdasági ügyeiben nem érvényesül.
 Kritikája [szerkesztés]
„     …olyan ez az alkotmány, mint a Nemzeti Színház épülete. Semmi köze a modern színházépítészethez, eklektikus, dagályos, amelyet az építészszakma egyhangú tiltakozása ellenére, hatalmi szóval erőltettek át. Ám ettől még lehetne benne jó színházat játszani, ha van jó színész, jó darab és jó rendező.     ”– Sólyom László-

Az alaptörvény elfogadása a politikai elit mély szembenállása során valósult meg: a Jobbik a parlamentben implicite árulónak nevezte az alaptörvény elfogadóit, az MSZP elnöke kijelentette, hogy illegitimnek tartja a törvényt, az LMP frakcióvezetője a törvény vitája során a demokrácia végét vetítette elő.[70] Sólyom László, a korábbi államfő visszalépésnek tartotta az általa a Nemzeti Színház épületéhez hasonlított új alaptörvényt, és az alkotmányozás méltóságának elvesztéséről beszélt, bár kijelentette, hogy ettől még Magyarország európai demokrácia marad.[77]
A Fidesz alkotmányának leginkább aggályosnak tartott vonásait négy pontban összefoglaló felhívást tizenhárom ország mintegy nyolcvan jogásza és kutatója írta alá. A négy pont röviden összefoglalva:
    nagyrészt eltörli az alkotmányossági felülvizsgálatot, megbénítja az Alkotmánybíróságot, szabad utat ad alkotmányellenes jogszabályok megalkotására;
    az alkotmány értelmezésekor kötelezőnek nyilvánítja a preambulum és a jogilag nehezen megfogható „történeti alkotmány” vizsgálatát;
    súlyosan korlátozza a jövőbeli, kétharmados többséggel nem rendelkező kormányok mozgásterét;
    az ellenzék és a nyilvánosság megfelelő részvétele nélkül, a kormány szeszélyéből íródott, így legitimitási hiányosságok jellemzik.[78]
A bírák az alkotmányban szereplő kötelező nyugdíjazása miatt a Legfőbb Ügyészség jelezte, hogy ez működési zavarokat okozhat náluk[71], a bírák még a szavazás előtt nyílt levelet írtak az ügyben.[79]

A konzervatív szellemiségű Die Welt bírálata szerint a kormányzó többség az alaptörvényt „alkotmányozó folyamat nélkül fogalmazta meg és fogadta el”, mely „idegen test” az európai alkotmányok családjában és Magyarországot a 11. században horgonyozza le.[80][81] A szlovák független napilap, a Pravda ijesztőnek és 19. századinak nevezi az alkotmányt.[82][83] A Guardian online kiadása mélységesen illiberálisnak nevezte; kritikája szerint szerint az alaptörvényt az ellenőrző és ellensúlyozó tényezők „átfogó gyengítése” jellemzi, gyakorlatilag lehetetlen lesz módosítani, a Fidesz jelentős pozíciókba betonozza be kinevezettjeit, akik egy választási vereség után is folytathatják a hatalomgyakorlást (például bármilyen baloldali kormány költségvetését megvétózhatja a Fidesz kinevezettjeiből álló költségvetési tanács, és ezután a Fidesz kinevezte elnök feloszlathatja a parlamentet).[84][85]"...
Forrás: Wikipedia                                                  ?     

                            Személyiségjogaink;Hitelrontás - pl. a kormány részéről az enyémé , azáltal, hogy Magyarországot ( ezen keresztül engem!) lejáratnak, nevetségessé tesznek , meggondolatlan, hozzánemértő nyilatkozataikkal a külvilág felé!Legutóbb pl. a svájci bankok felé közölt , finomanszólva is, dilettáns felkéréssel is, hogy adják ki a titkosított anyagokat! Egész Európa rajtunk - rajtam - röhög!  **

..."A személyhez fűződő jogok szabályozása a magyar polgári törvénykönyvben
Generális szabály
Ptk. 75.§ (1): “A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak.”..."
..."Törvényben nevesített személyhez fűződő jogok
Hátrányos megkülönböztetés tilalma.
Lelkiismereti szabadság garantálása.
Személyes szabadság jogellenes korlátozása.
Testi épség és az egészség védelme.
A becsület védelme.
Emberi méltóság védelme.
Névjog.
Jó hírnév védelme.
Képmás és hangfelvétel oltalma.
Titokvédelem.
Magánlakáshoz való jog.
Személyes adatok védelme.
Kegyeleti jog."...
Elnézést, hogy ilyen hosszú "voltam"!
L.S.B.

                                             ?

Új téma:

Ön is javadsolhat!


Hozzászólási lehetőség a lap alján! 

Szavazás

Mennyire elégedett ezzel az oldallal?

Nagyon! (23)
41%

Lehetne jobb is (8)
14%

Tartalmasnak tartom (15)
27%

Ajánlani fogom másoknak is! (10)
18%

Átláthatatlan (0)
0%

Hiányosnak érzem. (0)
0%

Pocsék (0)
0%

Összes szavazat: 56

Téma: Blog - "Én"-vélemény -

Kérdés ?

Dátum: 2013.04.19 | Feladó: Palika

Inkább vélemény talán...Én igen "érdekesnek" tartom, hogy csak bizonyos kérdésekben - lásd. rezsicsökkentés - kérik ki a nép véleményét. Így legalább lesz majd kire hárítani, ha valami nem úgy sülne el, mint ahogyan azt odaföntről szeretnék...Igen szomorú szerintem

Válasz válasz + kérdés

Dátum: 2013.03.07 | Feladó: Én

Igen-igen és Én is!
Azért még azt megkérdezném, hogy a tisztelt elnök úr milyen visszajelzések alapján jött rá arra, hogy az "embereknek nem jó az alkotmány"?
Az "embereknek" már önmagában is igen megfoghatatlan . az ilyen jellegű kommunikáció miatt is hoztam létre többek között ezt a fórumot...

Kérdés

Dátum: 2013.03.03 | Feladó: Én

Üdv! Tudna valaki tájékoztatni arról, van e valamiféle - esetleg uniós - jogszabály, törvény arról, hogy egy alkotmányt és/vagy alaptörvényt milyen gyakorisággal, illetve milyen okkal, indoklással - ha kell egyáltalán - és mekkora mértékben, lehet módosítani?

Válasz

Dátum: 2013.03.07 | Feladó: Nevem Senki

Üdv!
Talán némi válasz az ami ma történik a parlament udvarán!
Én,a sztrájkolókkal vagyok lélekben!
S

Tételek: 1 - 4 ból 4

Új hozzászólás hozzáadása